Voorkom beslaglegging

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: vrijdag 17 maart 2023 05:21
Aan: **********@*********
Onderwerp: Voorkom beslaglegging

Voorkom beslaglegging

Geachte,

Uw openstaande schuld van € 1432,00 met kenmerk BNL-
8***
is na meerdere herinneringen niet voldaan.

Op 18 maart 2023 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele
bedrag
te voldoen via iDeal.

Direct Betalen (Link)

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail