Voorkom beslaglegging!

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Aan: *********@********
Datum: 04-08-2022 03:37
Onderwerp: Voorkom beslaglegging!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Uw openstaande schuld van € 289,22 met kenmerk NL-
****774 is na meerdere herinneringen niet voldaan.

Op 06 Augustus 2022 zal de gerechtsdeurwaarder
overgaan tot
conservatoir beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het
gehele
bedrag te voldoen via ***** (Link).

Betaling ******* (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het
bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail