Voorkom beslaglegging!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Aan: ********@*********
Datum: 21-06-2022 06:13
Onderwerp: Voorkom beslaglegging!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld van € 281,92 met kenmerk NL –
****428 is na meerdere herinneringen niet voldaan.

Op 24 Juni 2022  zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele
bedrag te voldoen via iD*** (Link).

Betaling ******** (Link)

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Technisch onderhoud Berichtenbox
app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail