Voorkom / Aankondiging beslaglegging!

Mijn Overheid

Van: Mijn overheid
Verzonden: donderdag 22 september 2022 22:59
Aan: *********@*********
Onderwerp: Voorkom beslaglegging!

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Uw openstaande schuld van € 281,22 met kenmerk NL-
****428 is na meerdere herinneringen niet voldaan.

Op 24 Sep 2022 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
conservatoir beslag.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele
bedrag te voldoen via iDeal (Link).

 Betaling voldoen  (Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail