VGZ Zorgkosten factuur

VGZ

Van: VGZ
Datum: 06-12-2021 10:36 (GMT+01:00)
Aan: ********@*********
Onderwerp: VGZ Zorgkosten factuur

VGZ Zorgkostenfactuur

Geachte relatie

U heeft zorg gehad waarvan de kosten of een deel van de kosten voor eigen
rekening zijn. Daarom ontvangt u een Zorgkostenfactuur.
Het bedrag betaalt u eenvoudig met iDEAL en veilig via : **** VGZ
****zicht (Link)
.

• Factuurbedrag :                         € 35,00
• Factuur type :                             Zorgkostenfactuur
• Te betalen voor :                        8-12-2021
• Status :                                         Te betalen
• Betalingskenmerk :                   4DE39525J

VGZ Zorgverzekering

Valse e-mail