verzoek persoonsgegevens bijwerken

Kamer van Koophandel

Van: Kamer Van Koophandel
Datum: 15-12-2022 03:14 (GMT+01:00)
Aan: ****@****
Onderwerp: verzoek persoonsgegevens bijwerken

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: **** (e-mailadres) onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op
te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om
uw profielgegevens bij te werken

**** (QR-code)

Met vriendelijke groeten,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail