Verzoek contact gegevens bij werken

Kamer van Koophandel

Van: kvk
Datum: 3 januari 2023 om 04:03:44 CET
Aan: *******@*********
Onderwerp: Verzoek contact gegevens bij werken
Antwoord aan:

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: *********@********* onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Klik hieronder om uw contact gegevens bij te werken.

KLIK HIER (Link)

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail