Verzoek contact gegevens bij werken

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van koophandel
Verzonden: donderdag 19 januari 2023 05:12
Aan: ****@****
Onderwerp: Verzoek contact gegevens bij werken

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ****@**** onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te
worden om uw profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR-code

Met vriendelijke groeten,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail