Let op (1/5): Vals sms-bericht KPN Sinds 14:38 | 6 feb 2023
Let op (5/5): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 9 jan 2023

Verzoek bijwerken persoonsgegevens

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van koophandel
Onderwerp: Verzoek bijwerken persoonsgegevens
Datum: 19 januari 2023 om 07:58:57 CET
Aan:****@***

Geachte ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ****@*** onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig. Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw
contactgegevens bij te werken.

QR-code

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden om
uw profielgegevens bij te werken.

Met vriendelijke groeten,

Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail