Verwerking van uw aanvraag

Mijn Overheid

Van: MijnBerichtenbox
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 23:59
Aan: ***************@*************
Onderwerp: Verwerking van uw aanvraag

MijnOverheid

Post van de overheid digitaal ontvangen
Uw persoonlijke gegevens op één plek

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belastingteruggave. U dient mogelijk naar
aanleiding van dit bericht actie te ondernemen. Wij verzoeekn u daarom het bericht zo
spoedig mogelijk te lezen.

*********************(link)

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,

MijnOverheid

Valse e-mail