Vervang uw wereldpas en help mee aan beveligd network

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 4 januari 2021 om 00:04:49 CET
Aan: **********@*********
Onderwerp: Vervang uw wereldpas en help mee aan beveligd network
Antwoord aan:

Bevestig Vervanging Rabo Wereldpas

Beste Heer/Mevrouw **********

Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevns gekoppeld aan
uw emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter
beveiligde betaalpas die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de nodige
actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het
betaalgemak van onze nieuwe betaalpas.

Melding! Houdt uw Rabo scanner gereed, volg de gegeven instructies op uw scanner.

Ga naar *********/***********(Link) , voor het vervangen van uw oude betaalpas.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

********* ************
Directievoorzitter Particulieren en Bedrijven

 

 

 

 

 

 

 

 

Valse e-mail