Vervang uw wereldpas en help mee aan beveligd netwerk.

Rabobank

Van: klantinfo@rabobank.nl klantinfo.rabo@planet.nl
Datum: Mon, 1 Nov 2021 00:56:43 +0100
Aan: **********@**************
Onderwerp: Vervang uw wereldpas en help mee aan beveligd netwerk.
Antwoord-naar:

Beste Heer/Mevrouw,

Door onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevns gekoppeld aan uw
emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter
beveiligde betaalpas die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn betreft de nodige actuele
bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak
van onze nieuwe betaalpas.

Melding! Houdt uw Rabo scanner gereed, volg de gegeven instructies op uw scanner.

Ga naar ********.nl/******pas-*****ngen(Link) , voor het vervangen van uw oude betaalpas.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

******** **********
Directie klantenservice

Valse e-mail