088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Vervang uw betalingsgegevens

Netflix

Van: *******@*******
Datum: 29 december 2023 om 01:19:53 CET
Aan: ******@*******
Onderwerp: Vervang uw betalingsgegevens
Antwoord aan: ******@*******

U heeft nog één dag de tijd om uw betalingsgegevens bij
te werken

Laatste herinnering: uw
betalingsprobleem moet
vandaag worden
opgelost

Hallo,

Uw betaalmethode is tijdens de laatste betalingscyclus
geweigerd. Update uw gegevens als u onze diensten wilt blijven
gebruiken.

Blijven gaan (Link)

Ga voor meer informatie naar het helpcentrum of neem contact
met ons op.

Valse e-mail