Verplichte jaarlijkse update Depositogarantiestelsel

ICS

——– Oorspronkelijk bericht ——–
Van: International Card Servicecs
Datum: 21-08-2020 01:12 (GMT+01:00)
Aan: *********@***********
Onderwerp: Verplichte jaarlijkse update Depositogarantiestelsel

Uw Card valt onder het Depositogarantiestelsel

Bekijk de webversie .

Uw Card valt onder het Depositogarantiestelsel

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht ontvangt u jaarlijks.

Uw ICS Card valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Hiervoor hebben wij
jaarlijks een veiligheidsupdate met verbeterde en verhoogde veiligheidsstandaardten, uit
onze administratie is gebleken dat u deze nog niet heeft voltooit. In deze e-mail leest u meer
over de dekking hiervan. Via **********/************ (link) kunt u de
veiligheidsprocedure starten. Indien u ervoor kiest om de update niet uit te voeren zal
International Card Services de diensten met betrekking tot uw card annuleren.

Wat houdt het Depositogarantiestelsel in?

Financiële instellingen met een Nederlandse bankvergunning zoals International Card
Services (ICS) vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Het
Depositogarantiestelsel houdt in dat als ICS niet meer aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen, Card-houders hun tegoeden vergoed kunnen krijgen tot een bepaald maximum.

Welk bedrag wordt vergoed?

Het Depositogarantiestelsel vergoedt een maximum bedrag van € 100.000,- per Card-houder
per bancaire instelling. Voor de berekening van de vergoeding worden alle tegoeden die u
bij ICS heeft bij elkaar opgeteld. Heeft u meerdere Cards, dan geldt het totale positieve
saldo van alle Cards gecombineerd. Bij ICS kan alleen de Hoofd Card-houder aanspraak
maken op een tegoed.

Waneer wordt het bedrag vergoed?

Het maximum bedrag van € 100.000,- per Card-houder per bancaire instelling wordt aleen
vergoed als de card-houder zich bewust maakt van veilig internetgebruik hierbij horen alle
verplichte updates en handmatige procedures. Indien u niet voldoet aan de hoogst,e en
meest recente veiligheidsstandaard is International Card Services niet aansprakelijk voor
potentieel opgelopen schade(s). De kosten die dit met zich mee brengt, zal dan enkel voor
de Hoofd Card-houder zijn. Meer informatie vindt u ook op de website van De Nederlandsche
Bank via ***************(link) onder ‘Depositogarantiestelsel’.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

*** *****
Manager Services

 

Valse e-mail