Vernieuwing verouderde betaalproducten, neem deel aan ons campagne.

ABN AMRO

Van: ABN AMRO Bank
Verzonden: maandag 7 september 2020 02:40
Aan:*********@**********
Onderwerp: Vernieuwing verouderde betaalproducten, neem deel aan ons campagne.

Als u deze e-mail niet goed kunt lezen, [******* ** ***** ***** ](Link) .
Voeg ******@********** toe aan uw adresboek, zodat u deze mail altijd ontvangt.

Geachte heer/mevrouw ,

Stap voor stap verbeteren we onze dienstverlening aan u. We willen u graag informeren over de veranderingen
m.b.t. het inloggen in Internet Bankieren. In de algemene bankvoorwaarden staan de rechten en plichten van u en
uw bank.

De voorwaarden van Instant Payment: klanten moeten in bezit zijn van een nieuwe betaalproduct. Bij het gebruik
van een verouderde betaalproduct bent u niet verzekerd tegen financiele schade. Een verouderd betaalproduct
wordt niet ondersteund door het nieuwe betaalsysteem.

Vernieuwd betaalproduct
Na de update van ons online omgeving is het voor sommige klanten niet meer mogelijk om veilig gebruik te maken
van het Internetbankieren met het oudere type betaalpas. U kunt alleen nog veilig bankieren met de vernieuwde
betaalpas. Hiermee regelt u straks veilig en makkelijk uw dagelijkse bankzaken. Regel uw bankzaken vóór 10-09-
2020.

************ ******* ********* (Link)

 

De zorgplicht jegens klanten

Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons en u mag van onze dienstverlening geen misbruik
maken. Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving zijn wij als bank
verplicht om verscherpte voorwaarden te stellen aan onze klanten. ********** ************** *********** (Link)
(AVG) .

 

Met vriendelijke groet,
ABN AMRO BANK N.V.

*** ***************
Hoofd Klantcommunicatie

 

 

Valse e-mail