Vernieuwing verouderde betaalproducten

ABN AMRO

Van: ABN AMRO N.V.
Datum: woensdag 9 december 2020 00:15
Onderwerp: Vernieuwing verouderde betaalproducten
Aan: *********@***********
Cc:

Vervang uw betaalproduct

Geachte heer/mevrouw ***********,

Stap voor stap verbeteren we onze dienstverlening aan u. We willen u graag informeren
over de veranderingen m.b.t. het
inloggen in Internet Bankieren. In de algemene bankvoorwaarden staan de rechten en
plichten van u en uw bank.

Vervaldatum op uw bankpas n.v.t.
Onze klanten moeten in bezit zijn van een nieuwe betaalproduct. Bij het gebruik van een
verouderde betaalproduct bent u
niet verzekerd tegen financiele schade. Een verouderd betaalproduct wordt daarnaast niet
ondersteund door het nieuwe
betaalsysteem.

Wij willen u hierbij voorzien van een nieuw ABN AMRO product. De belangrijkste wijziging:
banken moeten klanten verzekeren
tegen financiele schade bij eventuele frauduleuze activiteiten.

Regel uw bankzaken
Na de update van ons online omgeving is het voor sommige klanten niet meer mogelijk om
veilig gebruik te maken van
het Internetbankieren met het oudere type betaalpas. U kunt alleen nog veilig bankieren
met de vernieuwde
betaalpas. Regel uw bankzaken vóór zaterdag 12-12-2020.
De aanvragen die na de bovenstaande datum worden afgehandeld zullen kosten met zich
meebrengen van €7,95

******/********(Link)

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving
zijn wij als bank verplicht om
verscherpte voorwaarden te stellen aan onze klanten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Particulieren

ABN AMRO

Valse e-mail