Vernieuwde PSD-2 richtlijnen

ABN AMRO

Van: ABN AMRO Bank N.V.
Verzonden: maandag 29 maart 2021 13:39
Aan: *******@*********
Onderwerp: Vernieuwde PSD-2 richtlijnen

Geachte heer/mevrouw *********-*********,

Ons systeem heeft geconstateerd dat de (contact-)gegevens gekoppeld aan het emailadres:
*******@*********** tot op heden nog niet beschikt over onze nieuwe PSD-2 betaalpas.

ABN AMRO Groep N.V. biedt al haar klanten sinds de PSD-2 richtlijnen, een veiligere virtuele betaal
omgeving om het maximale gebruiksgemak te ervaren omtrent uw online betalingen.

Met ingang van 1 maart gingen wij van start met de introductie van onze nieuwe betaalpas. De
PSD-2 bankpas is de opvolger van de huidige NFC betaalpasdie u momenteel in bezit heeft.

Direct Aanvragen
De huidige NFC betaalpas zal per 2 april worden gedeactiveerd. U kunt dan geen gebruik meer
maken van uw betaalpas.

Na de boven genoemde datum zullen wij €19,95,- in rekening brengen. Dit bedrag wordt
automatisch van uw betaalrekening afgeschreven voor het vervangen van uw bankpas(sen).

Ga naar *******.**/********-********* (Link) , voor het kosteloos vervangen van uw huidige bankpas.

Bezorging
Nadat uw aanvraag is ingedient en door een medeweker van onze serviceteam is goedgekeurd,
krijgt u uw PSD-2 betaalpas binnen 3 tot 5 werkdagen per post toegestuurd naar uw adres.

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.
Hoogachtend,

******** **********
ABN AMRO Bank – Internetbankieren

Valse e-mail