Verleng uw toegang tot de Rabo Bankieren App

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 29 december 2020 om 05:08:08 CET
Aan: *********@***********
Onderwerp: Verleng uw toegang tot de Rabo Bankieren App
Antwoord aan:

Verleng uw toegang tot de Rabo Bankieren App

Geachte relatie,
Wij adviseren u om altijd
Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte                                                                                                  de meest recente versie
van wijzigingen die plaats zullen vinden in                                                                                                    van de app te gebruiken.
Rabo Online Bankieren of de Rabo Bankieren
App.                                                                                                                                                                        Dan heeft u altijd de
Binnenkort vervalt de toegang van een- of                                                                                                     nieuwste functionaliteiten
meerdere apparaten tot uw Rabo Bankieren                                                                                                 en weet u zeker dat de app
App. Om te voorkomen dat uw toegang tot de                                                                                              voldoet aan de laatste
app wordt geweigerd kunt u de app bijwerken                                                                                              veiligheidsstandaarden.
en de toegang voor het apparaat in kwestie
verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of
toestel opnieuw te registreren of te verlengen
in verband met onze veiligheidsstandaarden
omtrent de Rabo Bankieren App.

**** ******* *** *********(Link)

Met vriendelijke groet,

****** ********
Directeur Klantenservice

Valse e-mail