Verleng uw toegang tot de Rabo App

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: maandag 15 maart 2021 03:58
Aan: *******@*********
Onderwerp: Verleng uw toegang tot de Rabo App

Verleng uw toegang tot de Rabo App

Geachte klant,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van wijzigingen die plaats zullen vinden in Rabo Online
Bankieren of de Rabo App.

Binnenkort vervalt de toegang van een- of meerdere apparaten tot uw Rabo App. Om te voorkomen dat uw
toegang tot de app wordt geweigerd kunt u de app bijwerken en de toegang voor het apparaat in kwestie
verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of toestel opnieuw te registreren of te verlengen in verband met onze
veiligdsstandaarden omtrent Rabo Online Bankieren.

******* ** **** ****(Link)

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Particulieren
Rabobank N.V.

Valse e-mail