Verleng uw toegang tot de mobiele bankieren App

ING Bank

Van: ING
Verzonden: maandag 7 maart 2022 04:32
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Verleng uw toegang tot de mobiele bankieren App

Bekijk de ******** (Link)

Verleng uw toegang tot de mobiele bankieren App

Geachte heer/mevrouw ,

Wij stellen u graag vroegtijdig op de hoogte van
wijzigingen die plaats zullen vinden in Mijn ING of de
Mobiel Bankieren App.

Binnenkort vervalt de toegang van een of meerdere
apparaten tot uw Mobiel Bankieren App. Om te
voorkomen dat uw toegang tot de app wordt geweigerd
kunt u de app bijwerken en de toegang voor het
apparaat in kwestie verlengen.

U bent verplicht jaarlijks uw apparaat of toestel opnieuw te registreren of het te
verlengen in verband met onze veiligheidsstandaarden omtrent Mijn ING.

In uitzonderlijke gevallen wordt automatisch uw pas vervangen zodat u altijd gebruik
maakt van onze nieuwste producten.

Klik op de onderstaande link om direct te verlengen

Verleng ** ********* (Link)Brussel.

Valse e-mail