088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Verkeersboete (Tweede aanmaning)

CJIB

Van: CJIB
Aan:******************
Datum: 17-11-2023 12:04 CET
Onderwerp: Verkeersboete (Tweede aanmaning)

Geachte bestuurder,

U heeft een beschikking en vervolgens twee aanmaningen
ontvangen over het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de
betaling te voldoen. Het openstaande bedrag is tot heden
niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) bijgeschreven.

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de
informatie die het BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen wij
uw bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening
vanaf 15-11-2023 tot het volledige bedrag is voldaan. Dit
houdt in dat u geen toegang meer heeft tot uw rekening en
geld.

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid
binnen bebouwde kom, met 15 km/h

Feitcode: VA***
Datum: 15-05-2023
Toegestane snelheid: 50 km/h
Gemeten snelheid: 68 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 65 km/h
Verkeersboete: € 142,00
Eerste aanmaning: € 71,00
Tweede aanmaning: € 213,00
Incassokosten: € 42,50
Administratiekosten: € 9,00

Te betalen: € 477,50

U bent verplicht het openstaande bedrag te betalen. Het
volledige bedrag van € 477,50 moet uiterlijk 15 -11-2023 zijn
bijgeschreven op rekeningnummer ***********************
**** van het CJIB Leeuwarden.

De betalingskenmerk is *******************.

Let op u kunt geen betalingsregeling meer treffen.

Niet betalen
Wij zijn dan genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na de
betaling in hoger beroep gaan bij de officier van justitie van
Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket
CVOM).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,
CJIB

Valse e-mail