Verificatie

Bunq bank

Van: Bunq
Verzonden: woensdag 3 maart 2021 06:05
Aan: *****@************
Onderwerp: Verificatie

Hallo,

We voeren steekproefsgewijze controles uit en vragen je om
je account opnieuw te bevestigen om blokkade te voorkomen.

******* ** ****** (Link) 

Cheers,

Bunq Bank of the free

Valse e-mail