(Vereiste) Verificatie Mijn DigiD

DigiD

Van: DigiD
Datum: maandag 20 december 2021 06:41
Aan: *********@*********
Onderwerp: Verificatie Mijn DigiD

Geachte heer/mevrouw,

Verouderd
Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is verouderd.
Activeer uw sleutel voor 23-12-2021 om deactivatie te voorkomen.

Verificatie
Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD dient u door middel van de IDIN
( Id entificeren en In loggen) te verifiëren.

******ëren (Link) 

Aanvraag
Indien u de verificatie niet voltooid voor de bovenstaande datum zullen wij over gaan
tot deactivatie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD volledig opnieuw zal moeten
aanvragen. Na de aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe
inloggegevens via de post ontvangen.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 22:00 uur.
T 088 *** ** **

Valse e-mail