Verandering Energietoeslag

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: donderdag 19 januari 2023 08:51
Aan: ****@****
Onderwerp: Verandering Energietoeslag

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Vanwege een wetswijziging, wordt de energietoeslag van 2023
eerder uitgekeerd. Dit verschilt per gemeente en per huishouden.
Meer infortmatie omtrent de energietoeslag en de wetswijziging,
vindt u in uw Berichtenbox (link).

Ga naar Energietoeslag (link) om uw aanvraag in te dienen. Mogelijk
moet u naar aanleiding van dit bericht uw gegevens bevestigen.
Neem daarom op tijd actie.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail