Veilig blijven bankieren

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 18:08
Aan: Recipients
Onderwerp: Veilig blijven bankieren

Regel uw bankzaken op tijd

Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Wij informeren u doorgaans digitaal. Onze berichten vind u bij
‘Berichten’ in uw Rabo Online Bankieren. Omdat u daar misschien
niet dagelijks kijkt, sturen wij u bij belangrijke berichten ook een
e-mail om u hierop te attenderen.

Uit ons klantensysteem is naar voren gekomen dat u tot op heden
nog actief gebruikmaakt van een verouderd en binnenkort niet
meer ondersteund Rabo Scanner. Per 30 april 2022 kunt u niet
meer inloggen in uw Rabo Online Bankieren om uw bankzaken te
regelen, betalen met uw betaalpas of geld opnemen van uw
betaalrekening. Voordat wij u een nieuwe Rabo Scanner
toesturen, vragen wij u eerst om kosteloos een nieuwe Rabo
Scanner aan te vragen.

De uitgifte van een nieuwe Rabo Scanner is kosteloos tot 25 april
2022. Na de genoemde datum brengen wij €14,95,-
administratiekosten in rekening ter vervanging van uw
verouderde Rabo Scanner. Dit bedrag wordt automatisch van uw
betaalrekening afgeschreven.

Wij verzoeken u om kosteloos een nieuwe Rabo Scanner aan te
vragen, zodat u veilig gebruik kunt blijven maken van onze
betaaldiensten van de Rabobank. Dit kunt u het snelst en veilig
doen via rabobank.nl/****-********-****** (Link). Uw nieuwe Rabo
Scanner wordt binnen enkele dagen naar u toegestuurd.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en
17.30 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

**** ********
Directeur Coöperatieve Rabobank

Valse e-mail