Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 07:06
Aan: Recipients
Onderwerp: Veilig bankieren is een zaak van ons allemaal

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving
Wat betekent dit voor u?

Geachte relatie,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang van
1 oktober 2021 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons
privacybeleid. De nieuwe wijzigingen weerspiegelen de striktere privacy
en wetgeving eisen van de Algemene Gegevensbescherming (bekend als
de AVG) die banken in Nederland moeten voldoen.

Als bank zijn wij ‘poortwachter van het financiële systeem’. Samen met
De Nederlandsche Bank (DNB) en alle andere banken in Nederland doen
we alles om bankieren veilig te houden. Dat willen wij niet alleen, wij zijn
het ook wettelijk verplicht. Onderdeel van de rol als poortwachter is dat
we financiële criminaliteit tegengaan. Regelmatig voeren we de strijd
aan tegen zaken als witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. En
daar hebben wij u bij nodig.

Veilig blijven bankieren
Wij doen er alles aan om te voorkomen dat onze bankrekeningen
worden gebruikt voor financiële criminaliteit. Om dit goed te kunnen
blijven doen, moeten wij nóg beter weten wie onze klanten zijn en waar
het geld dat ze bij ons onderbrengen vandaan komt. Doordat alle
klanten zich opnieuw identificeren, krijgen wij een compleet inzicht in wie
onze diensten gebruiken en met welk doel. Zo houden we samen
bankieren veilig.

Voorkom dat wij uw rekening(en) moeten blokkeren
Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. U heeft bij het openen
van uw rekening zich al eerder geïdentificeerd. Vanwege de
vernieuwde wet- en regelgeving eisen rondom veilig bankieren vragen
wij u om zich opnieuw te identificeren. Dit kunt u het snelst en veilig
doen via ********.nl/*************plicht(Link). Indien u zich niet opnieuw
identificeert zijn wij als bank wettelijk verplicht om uw rekening(en) te
blokkeren totdat u zich opnieuw heeft geddentificeerd. En dat willen wij
natuurlijk liever niet.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op ********.nl/*****cy(Link). Staat het antwoord er
niet bij? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en
17.30 uur.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

****** ** ******
Directeur Coöperatieve Rabobank

Valse e-mail