Valideer uw account.

KPN

Van: KPN
Verzonden: maandag 7 februari 2022 10:51
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Valideer uw account.

Geachte cliënt,

We voeren momenteel onderhoud uit aan onze database, actieve gebruikers moeten hun
account upgraden om het actief te houden. Klik op onze link *******l.nl (Link) om uw account te
upgraden.

Als u uw account niet bijwerkt, wordt deze gedeactiveerd omdat we ervan uitgingen dat deze
niet langer actief is in ons systeem.

We vragen u vriendelijk om door te gaan en uw informatie op onze bovenstaande link te
beveiligen.

© Copyright 2022
KPN
Alle rechten voorbehouden.

Valse e-mail