Uw wijzigingen en voorwaarden bevestigen

Knab Bank

Van: Knab
Datum: donderdag 29 oktober 2020 19:25
Aan: *********@*********
Onderwerp: Uw wijzigingen en voorwaarden bevestigen
Antwoord aan:

Dear **********,

Uit onderzoek is gebleken dat de klantgegevens gekoppeld aan het
desbetreffende emailadres:***** ********** zich helaas
niet voldoen aan onze vernieuwde PSD-2 richtlijnen.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze
algemene
betaal voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in beperking
geplaatst tot je klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar *******/*************,

voor het bijwerken en/of controleren van je Knab Online account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

 

Valse e-mail