Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Uw voorlopige aanslag word uitbetaald! (2)

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 02-03-22 01:42 (GMT+01:00)
Aan: *********@********
Onderwerp: Uw voorlopige aanslag word uitbetaald!

Geachte heer en of mevrouw,

Wij hebben uw voorlopig aanslag vastgesteld. U heeft hiervan al bericht van ons ontvangen.
De uitbetaling van de voorlopig aanslag aan u heeft al plaats gevonden.

Tot onze spijt is deze betaling terug gestuurd door de bank. Wegens de privacy wetgeving
kunnen wij niet inzien wat de reden hiervan is. Wij vermoeden dat dit gaat om een niet
of niet meer geldig rekeningnummer gaat.

Om toch de betaling opnieuw aan te kunnen bieden dient u uw rekeningnummer aan ons door
te geven. Dit kan *** **** ** **** ********** stappen (Link). Deze kunt u zelf meteen valideren.

Zodra de validatie is gelukt zullen wij binnen 24 uur de betaling opnieuw aan u aanbieden.

Wij attenderen u erop, dat wij ten alle tijden een geldig rekeningnummer van u nodig hebben.
Doet u dit niet of niet optijd? Dan zullen wij de betalingen naar u op schorten. U kunt dan nog
alleen handmatig uw rekeningnummer aan ons doorgeven. Dit kan tot 6 weken in beslag
nemen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail