Uw voorlopig aanslag wordt uitbetaald!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 01:50
Aan: ********@*********
Onderwerp: Uw voorlopig aanslag wordt uitbetaald!

Geachte heer en of mevrouw,

Wij hebben gisteren uw voorlopige aanslag van 731,19 uitbetaald. Echter is deze betaling niet
succesvol bij u terecht gekomen.

De reden is dat uw rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Wij willen u erop attenderen
dat wij als de belastingdienst ten alle tijden een geldig rekeningnummer van u nodig hebben.

U dient daarom via **** ** ************** ******* te valideren (Link). Door uw rekeningnummer
te valideren kunnen wij de betaling nogmaals aanbieden. Dit zal binnen 24 uur naar u worden
overgemaakt.

Indien u dit niet doet zullen wij de voorlopige aanslag en eventueel andere uitgaande
betalingen naar u opschorten. Dit heeft gevolgen voor u.

Dit dient binnen 3 werkdagen te gebeuren. Zo niet dient u uw rekeningnummer handmatig te
valideren. Dit kan 6 weken in beslag nemen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail