Uw voorlopig aanslag word uitbetaald!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Date: do 24 feb. 2022 03:54
Subject: Uw voorlopig aanslag word uitbetaald!
To: ***********@**********

Geachte heer en of mevrouw,

Wij willen u op de hoogte brengen van de volgende ontwikkelingen rondom uw uitbetaling van
de voorlopige aanslag. Deze hebben wij op 21-02-2021 uitbetaald.

Tot onze spijt hebben van de betaling naar u een terugboeking ontvangen. Wegens de privacy
wetgeving kunnen wij niet de exacte reden inzien van de terugboeking.

Het meest voorkomende probleem is dat u mogelijk een nieuw rekeningnummer hebt of dat
uw rekeningnummer is ontkoppeld uit u mijn belastingdienst.

Het is daarom belangrijk dat u uw rekeningnummer juist aan ons doorgeeft. Dit kunt u via hier
in orde brengen. Door dit te doen valideren wij direct het rekeningnummer om te controleren
of het rekeningnummer ook daadwerkelijk op uw naam staat.

Wij willen u erop attenderen dat u verplicht bent ten alle tijden een geldig rekeningnummer
dient te hebben staan in uw Mijn Belastingdienst. Indien u dit niet in orde brengt of niet tijdig
zullen wij de komende betalingen aan u opschorten.

Zodra wij de validatie binnen hebben zullen wij meteen uw voorlopig aanslag naar u uitkeren.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail