Uw voorlopig aanslag word uitbetaald!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Aan: *******@********
Datum: 02-03-2022 04:20
Onderwerp: Uw voorlopig aanslag word uitbetaald!

Geachte heer en of mevrouw,

Uw voorlopige aanslag word uitbetaald. Echter is uw
rekeningnummer niet meer of niet geldig. De betaling is
daarom door uw bank terug gestuurd naar ons.

Het kan zijn dat dit om een interne fout gaat. Dit kan soms
voorkomen. Ons systeem ontkoppeld uw rekeningnummer
automatisch bij een terugboeking. Wij kunnen de betaling op
dit moment niet opnieuw aanbieden.

U kunt *** **** ** ************** doorgegeven (Link). Deze kunt
u meteen valideren. Zodra uw rekeningnummer is
gevalideerd, zullen wij de betaling opnieuw aanbieden.

Wij willen u erop attenderen dat wij ten alle tijden een geldig
rekeningnummer van u moeten hebben. Indien u dit niet
tijdig doorgeeft zult u uw rekeningnummer handmatig aan
ons moeten doorgeven. Dit kan minimaal 5 weken in beslag
nemen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail