Uw voorlopig aanslag staat klaar!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 3 maart 2022 om 04:00:52 CET
Aan: ********@*******
Onderwerp: Uw voorlopig aanslag staat klaar!
Antwoord aan:

Geachte heer en of mevrouw,

Wij hebben uw voorlopig aanslag van 429,17 naar u uitbetaald. Echter heeft deze
betaling u nooit bereikt. Wij hebben deze als terugboeking ontvangen van uw
bank. De aanleiding van deze terugboeking is dat uw IBAN nummer niet (meer)
actueel is.

Wij willen nogmaals de betaling opnieuw aan u aanbieden. Daarom is het
noodzakelijk dat u een geldig en actueel IBAN nummer doorgeeft aan ons. Dit
**** * ********* ** ****** *** **** hier doen (Link). Met iDin kunnen wij meteen de ten
naam stelling controleren. Zo voorkomen wij misbruik.

Wij willen u erop attenderen dat het IBAN nummer die u aangeeft ten alle tijden
op uw naam dient te staan. Een gezamelijke rekening is hier toegestaan.

Indien u uw IBAN nummer niet of niet tijdig aan ons doorgeeft zullen wij uit
veiligheidsoverwegingen de betalingen naar u op schorten.

Dit betekend ook dat uw voorlopige aanslag en eventuele toeslagen worden stop
gezet. U dient deze opnieuw aan te vragen. Wij zullen dan dit opnieuw berekenen.

Mist u de datum voor het digitaal doorgeven van uw IBAN, dan kunt u dit
schriftelijk doen. Dit neemt minimaal 6 weken in beslag. In de tussentijd zullen er
geen betalingen naar u plaats vinden.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail