Uw voorlopig aanslag is uitbetaald!

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 11-03-2022 02:19 (GMT+01:00)
Aan: *******@*******
Onderwerp: Uw voorlopig aanslag is uitbetaald!

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij hebben tot tweemaal toe uw voorlopige aanslag van 742,19 naar u uitbetaald. Tot onze
spijt heeft deze betaling u tot tweemaal toe niet bereikt. Uit veiligheidsoverwegingen om
fraude en/of misbruik te voorkomen hebben wij dit IBAN-nummer uit ons betalingssyteem
verwijderd.

Op dit moment kunnen wij de betaling niet nogmaals aanbieden. U dient hiervoor uw huidige
IBAN-nummer aan ons door te geven. Dit kunt u digitaal *** **** **** (Link). Wij zullen meteen een
validatie uitvoeren of het doorgegeven IBAN-nummer ook daadwerkelijk op uw naam staat.
Dit mag ook een zakelijk IBAN-nummer zijn.

Wij hebben alle uitgaande betalingen naar u opgeschort. Dit geldt ook voor eventuele
toeslagen die u van ons ontvangt. Indien u dit niet binnen 3 werkdagen in orde maakt zal
definitief gestopt worden. U zult dan via een wijzigingsformulier uw IBAN-nummer moeten
doorgeven.

Dit kan minimaal 6 weken in beslag nemen. U dient eventuele toeslagen opnieuw aan te
vragen, wij zullen dit bekijken en opnieuw berekenen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail