Uw voorlopig aanslag is gewijzigd

Belastingdienst

Van: Belastingdienst voor Ondernemers
Datum: 11 juni 2022 om 19:07:34 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp: Uw voorlopig aanslag is gewijzigd
Antwoord aan:

Geachte Ondernemer,

Zoals u misschien weet van ons, doen wij op basis van een steekproef bij
ondernemers een controle in de aangiftes. Dit zijn wij per wet verplicht om zo
toezicht te houden dat ondernemers achteraf niet in de problemen komen.

In uw geval hebben wij geconstanteerd dat u op dit moment nog een bedrag van
ons dient terug te krijgen. Dit bedrag is niet mee genomen in de voorlopige
aanslag van u.

Wij hebben inmiddels dit hersteld en u een brief gestuurd. Maar wij laten dit ook
per mail weten.

Het bedrag hebben wij geprobeerd uit te keren aan u. Helaas was dit om
administratieve redenen niet mogelijk.

Wegens de privacy wetgeving kunnen wij niet in zien wat de exacte reden hiervan
is. Maar uit veiligheidsvoorschriften hebben wij uw IBAN-nummer uit ons systeem
gehaald.

Wij kunnen enkel en alleen de betaling opnieuw aanbieden zodra u, uw IBAN-
nummer zelf doorgeeft.

U kunt *** **** ** ********* doorgeven (Link). Indien dit niet in de gestelde 48 uur wordt
gedaan, zult u tot onze spijt de aangiftes van de afgelopen 4 kwartalen nietig
dienen te verklaren en u zult dan opnieuw de aangiftes moeten indienen.
Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst voor Ondernemers

Valse e-mail