Uw toeslagen

Mijn Overheid

Van: Mjn Overheid
Verzonden: woensdag 5 april 2023 09:54
Aan: ******@*******
Onderwerp: Uw toeslagen

Geachte heer/mevrouw,

Deze e-mail is uitsluitend voor *****@********

Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie
heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen
van 978,99 euro op uw energie toeslag.

Ga naar https://**********.nl/********-**** (Link) om het formulier in te
vullen,

Verder hoeft u niks meer te doen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

MijnOverheid

Valse e-mail