Uw toegang vervalt binnekort

Rabobank

Binnekort vervalt de toegang van een of meerdere apparaten tot uw Rabo bankieren app.
Om te voorkomen dat uw toegang tot de app word geweigerd kunt u de app bijwerken en de toegang voor het apparaat in kwestie verlengen. U bent verplicht jaarlijks uw apparaat opnieuw te registreren. In verband met onze veiligheidsstandaarden omtrent Rabobank Mobiel Bankieren.
Uw diensten verlengen
Om uw dienst te verlengen zal u gebruik moeten maken van uw reader, Hou deze dus bij de hand. Start hier de procedure om uw mobiel bankieren dienst te verlengen. Let op ! in verband met veiligheidsoverwegingen is de onderstaande link slechts 24 uur geldig en bruikbaar.
Ga naar ****************** Voor het updaten van uw Rabo profiel.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip. Hierbij vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail