Uw toegang vervalt

ING Bank

Geachte klant,
Uw toegang komt vandaag te vervallen.
Verleng optijd uw toegang. Doet u dit niet dan zorgt het ervoor
dat u de toegang verliest tot uw Mijn lNG.
Na 19 mei kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn lNG of uw Mobiel bankieren.
Indien u vanaf de bovengenoemde datum nog niet uw toegang heeft verlengt dan
zijn wij helaas verplicht uw toegang te blokkeren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Toegang verlengen
Met vriendelijke groet,
Klantenservice ING

Valse e-mail