Uw teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: zondag 29 november 2020 21:52
Aan: *******@*********
Onderwerp: Uw teruggave

Geachte heer/mevrouw,

Uw krijgt een teruggave. Dit hebben wij nog niet naar u kunnen overmaken
omdat uw rekeningnummer nog niet is geverifieerd voor deze teruggave.

U ontvangt een bedrag van €970,95 euro.

***** **** (Link)  om uw teruggave te ontvangen.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te controleren.
Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven als wij
beschikken over de juiste gegevens.

Valse e-mail