Uw teruggave staat klaar

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: donderdag 6 augustus 2020 13:24
Aan: *******@*********
Onderwerp: Uw teruggave staat klaar

Belasting teruggave 2020

Dit is een herinnering van een ongelezen bericht van de Belastingdienst.

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
terugbetaling.
U ontvangt €879,50 euro.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifieren. Uw fiscale terugbetaling wordt/kan
alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als wij
beschikken over de juiste gegevens.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 10-08-2020. De aanvraag zal
binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

********** ********** (link)

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail