Uw teruggave staat klaar

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum:  maandag 10 januari 2022 0:46
Aan: *********@*********
Onderwerp: [Herinnering] Uw teruggave staat klaar

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat uw bedrijf in aanmerking komt voor
een terugbetaling.
Uw belastingtoeslag bedraagt 683,79 EUR.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifieren. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op
uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de
juiste
gegevens.

Klik **** (Link) om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Handig: Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan
met de Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de app via
de App Store of via Google Play.

Valse e-mail