Uw teruggave staat klaar

Mijn Overheid

Onderwerp: Uw teruggave staat klaar
Datum: Mon, 27 Sep 2021 07:33:16 +0200
Van: MijnOverheid
Antwoord-naar:
Aan: *******@********

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
terugbetaling.
Uw belastingtoeslag bedraagt 703,79 EUR.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op
uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de
juiste
gegevens.

Klik ****(Link) om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Handig: Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid.
Download de app via de App Store of via Google Play.

Valse e-mail