Uw teruggave staat klaar

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Verzonden: maandag 20 september 2021 02:47
Aan: ********@*******
Onderwerp: Uw teruggave staat klaar

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een
terugbetaling.
Uw belastingtoeslag bedraagt 703,79 EUR.

Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te
controleren en te verifiëren. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op
uw
bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de
juiste
gegevens.

Klik **** (Link) om uw aanvraag in te dienen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail