Uw teruggave staat klaar

Belastingdienst

Van: BELASTINGDIENST
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 06:22
Aan: *******@*******
Onderwerp: Uw teruggave staat klaar

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een teruggave.
U ontvangt nog een bedrag van €679,50 euro.

**** **** (Link) om uw aanvraag in te dienen.

Om uw teruggave in ontvangst te nemen vragen wij u om uw gegevens te controleren.
Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als wij
beschikken over de juiste gegevens. De aanvraag zal binnen 5 werkdagen worden
verwerkt.

Valse e-mail