Uw teruggave staat klaar

Belastingdienst

Van: BELASTINGDIENST
Aan: ***********@**********
Datum: 20-10-2020 00:15
Onderwerp: Uw teruggave staat klaar

Geachte heer/mevrouw,

Na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit, hebben wij vastgesteld
dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling van belastingen.

U ontvangt nog 795,50 euro.

***** ****** (Link)  om uw verzoek in te dienen. Uw fiscale terugbetaling wordt naar uw
bankrekening overgeboekt binnen 5 werkdagen.

Valse e-mail