Uw RFID betaalpas voldoet niet meer aan de beleidsvoorwaardes

ABN AMRO

Van: ABN AMRO Bank N.V
Datum: 13 april 2021 om 04:39:06 CEST
Aan: ******@*******
Onderwerp: Uw RFID betaalpas voldoet niet meer aan de beleidsvoorwaardes
Antwoord aan:

Regel uw bankzaken optijd
Algemene bankvoorwaarden (ABV)

Geachte heer/mevrouw,

Wij zijn ons als bank bewust van onze maatschappelijke functie. Wij willen een betrouwbare,
dienstbare en transparante bank zijn. Daarom houden wij zo goed mogelijk rekening met de
belangen van al onze klanten, medewerkers, aandeelhouders, andere kapitaalverschaffers en de
samenleving als geheel.

Uit onderzoek hebben wij kunnen constanteren dat de gegevens gekoppeld aan het emailadres:
********@*********** nog niet (volledig) voldoet aan de juiste voorwaardes.

De Algemene Bankvoorwaardes (ABV) zijn in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van
Banken en de Consumenten- bond opgesteld. De ABV gelden voor alle producten en diensten en
de hele relatie tussen u en ons. Regels die speciaal voor een product of dienst gelden, vindt u in de
daarvoor geldende overeenkomst of de daarbij behorende voorwaardes. In de (ABV) staan basis-
regels waaraan wij ons moeten houden en u ook.

Ga naar *******.**/******-********/********(Link) , voor het bijwerken van uw voorwaarden

Artikel 2 – Zorgplicht
Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk rekening met uw
belangen. Daarom verwachten wij van u als klant om zich te houden aan de voorwaarden van de
(ABV). Houdt u zich niet aan deze voorwaarden? Dan zijn wij genoodzaakt uw betaalrekening(en)
tijdelijk te deactiveren.

Het activeren van uw betaalrekening kan dan alleen nog worden verricht door een van onze
medewerkers. U kunt uw huidige voorwaarden controleren door op de onder weergeven button te
drukken die u zal doorverwijzen naar ons klantenpaneel voor het bijwerken van uw Algemene
bankvoorwaarden (ABV).

Valse e-mail