Uw reservering van 921,72 staat klaar!

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:41
Aan: ******************@************
Onderwerp: Uw reservering van 921,72 staat klaar!

Geachte heer en/of mevrouw,

Er is een bedrag gereserveerd op uw ics card van 921,72 door ***** ***. Dit
bedrag wordbinnen 24 uur daadwerkelijk afgeschreven. U hoeft hiervoor niks
te doen.

Indien u deze betaling niet zelf heeft gereserveerd is het belangrijk om dit zo
snel mogelijk teannuleren. Indien dit word afgeschreven kunnen wij dit bedrag
niet meer terug halen.

Mocht u deze betaling idd niet zelf hebben gedaan, is het mogelijk dat uw
gegevens in handen van derden is gevallen. Dit sluit dan niet uit dat er
meerdere fraudeleuze transacties worden ingepland op uw mijn ics card.

BETALING ANNULEREN

Indien u deze rapportage niet aanmaakt, en er wordt fraude gepleegd op uw
ics card. Zullen wij onder geen enkele voorwaarden deze voor u vergoeden.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
ICS Cards

Valse e-mail