Uw reservering van 721,89

ICS

Van: ICS Cards
Verzonden: donderdag 6 januari 2022 04:45
Aan: *******@*********
Onderwerp: Uw reservering van 721,89

Geachte heer en of mevrouw,

Wij hebben met succes een resevering geplaats op uw mijn ics card van 721,89 naar Apple
TLD. Dit bedrag word binnen 24 uur daadwerkelijk afgeschreven van uw card.

Heeft u deze resevering niet zelf aangemaakt, dan is het van belang om binnen de gestelde
24 uur deze resevering te annuleren. Dit kunt * *** **** doen (Link).

Ook raden wij u aan om na de annulering uw inlog-gegevens aan te passen. U krijgt
automatisch een melding om dit te doen na dat uw annulering is aangemeld.

Mogelijk beschikken derden over uw inlog gegevens. Geen zorgen. Wij doen standaard bij
fraudeleuze reseveringen een interne onderzoek. Wij zullen u per post een kopie sturen van de
gemaakte annulering, deze dient voor eigen administratie.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

ICS Cards

Valse e-mail