Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel

Van: KvK
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2022 09:25
Aan: Recipients
Onderwerp: Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Beste heer/mevrouw,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang
van 1 augustus 2022 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons
privacybeleid. Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere privacy en
wetgeving eisen van de Algemene Gegevensbescherming (bekend als
de AVG). Deze wet helpt ons om onze klanten te beschermen en hun
veiligheid te waarborgen.

Uit ons klantensysteem hebben wij geconstateerd dat uw
contactgegevens tot op heden nog niet compleet zijn. In de loop der tijd
zou het kunnen zijn dat er één of meerdere wijzigingen hebben
plaatsgevonden in uw privé en/of zakelijke omgeving. Wij verzoeken u
om uw contactgegevens te controleren en bij te werken in ons
klantensysteem.

Controleer uw gegevens

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Kamer van Koophandel

Valse e-mail