Uw registratie bij de Kamer van Koophandel

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Onderwerp: Uw registratie bij de Kamer van Koophandel
Datum: 8 februari 2023 om 11:24:40 CET
Aan: Recipients

Belastingdienst

Geachte heer/mevrouw,

We nemen contact met u op om u te laten weten dat we enkele
wijzigingen hebben ingevoerd in ons privacybeleid. Met ingang van
1 januari 2023 is er een nieuwe wetgeving van kracht geworden
met betrekking tot het UBO register.

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO
register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw
gegevens te controleren. Met deze wet beschermen we de klanten
bij de Kamer van Koophandel en zorgen we voor hun veiligheid.
We mogen alleen zaken doen met klanten van de Kamer van
Koophandel waarvan we de gegevens in het Handelsregister
hebben bijgewerkt.

Controleer uw gegevens (Link)

Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor
flinke boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete
voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-
register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks
wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden
opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Download de Berichtenbox app
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid.

Valse e-mail